Văn bản mới

22/12/2017 09:19:18 AM

Kính chào anh chị, Em là: Nguyễn Tấn Cường SN:12/03/1986 CMND:273147284 (số mới 077086000604) Năm 2010 em có nghỉ việc công ty, năm 2012 em có rút tiền bhxh 1 lần và đã bị thu sổ. Năm 2013 và 2016 em có làm việc tại công ty peb công ty có trừ tiền bhxh của em, em mới xin nghỉ việc tại công ty peb em có đến lấy sổ bhxh để nộp vào công ty mới, nhưng công ty trả lời là trước giờ không giữ sổ công ty đóng vào sổ bhxh cũ ra bảo hiểm xã hội lấy, em ra bảo hiểm xã hội nói về công ty. Em có tra cứu trực tuyến nhưng không có mã số bhxh. Vậy giờ em phải làm sao để lấy sổ bhxh ạ, anh chị tư vấn giúp em em cảm ơn anh chị.

Kính chào em Cường !

Năm 2012, Em có nhận Trợ cấp 01 lần theo QĐ số 165/QĐ-BHXH ngày 16/02/2012 tại BHXH tỉnh BR-VT , với số tiền: 2.931.880đ (Hai triệu chín trăm ba mươi mốt ngàn tám trăm tám mươi đồng), thời gian từ tháng 11/2008->03/2010. Đề nghị em Cường đến Công Ty cuối cùng đang làm việc để Công ty làm thủ tục cấp mới sổ cho Em theo số sổ: 7708035670./.

Người trả lời: Trưởng phòng cấp sổ thẻ - Nguyễn Thị Thanh Tốt; điện thoại: 0913185993