Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   08/11/2018 14:09:37 PM

   Kính gửi cơ quan BHXH 

   Tôi viết thư này kính nhờ cơ quan BHXH Vũng Tàu xem xét giúp việc chốt sổ BHXH vì từ ki tôi nghỉ việc đến nay là 6 tháng (5/2018 đến nay là hết tháng 10/2018) vẫn chưa thể đóng được BHXH mới vì sổ cũ chưa chốt.

   Thông tin của tôi như sau:

   Tên: Nguyễn Quyết Tâm

   Đơn vị: Trung Tâm Quốc Gia Giống Hải Sản Nam Bộ.

   Địa chỉ: 167 Thùy Vân Phường Thắng Tam, tp, VŨng Tàu.

   Số sổ BHXH: 0207132535 (gửi đính kèm)

   Lý do nghỉ việc: cơ quan cũ nợ tiền công lao động.

   Nhân viên phụ trách (Nhúy) thông báo đến tôi đã làm thủ tục xong từ tháng 8/2018 nhưng đến nay kiểm tra lại vẫn chưa đóng sổ nên tôi không thể ký HĐLĐ chính thức với công ty mới. Vì vậy kính mong quí đơn vị rà soát và giải quyết cho tôi và công ty của tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật quy định.

   Tôi xin chân thành cám ơn!

   Kính thư !

   Trường hợp của bạn BHXH tỉnh trả lời như sau:

        Đến ngày 30/10/2018, Sổ BHXH của anh đơn vị Trung Tâm quốc gia giống hải sản nam bộ tỉnh BR-VT đang quản lý và chưa thực hiện xác nhận sổ BHXH, đơn vị đã hoàn thành trích nộp BHXH, BHTN đến tháng 7/2018, bạn có thể liên hệ đơn vị Trung Tâm quốc gia giống hải sản nam bộ để hoàn thành thủ tục xác nhận sổ BHXH nhé . Trân trọng cảm ơn./.

   Người trả lời: Nguyễn Thị Hoàng Yến, PTP. Cấp sổ thẻ. Điện thoại: 0254 3572061