Văn bản mới

23/06/2018 09:33:19 AM

Tôi là cb không chuyên trách cấp thị trấn. Tôi nghỉ sinh con nghỉ từ ngày 2.5 _2.11.2018và theo quy định cb không chuyên trách không có chế độ thai sản. Vậy xin hoi bhxh la tôi có được huọng 2 tháng lương cơ sở của cty chồng không ạ

Trân trong!

Căn cứ Điểm c Mục 2 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ BHXH theo LuậtBảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện (đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con là 2 tháng lương cơ sở.

Người trả lời: Trần Thị Hậu - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH. Điện thoại: 0254 3540 794