Văn bản mới

21/08/2018 16:55:12 PM

       Công ty chúng tôi có trường hợp người lao động bị tai nạn lao động trong công ty nhưng nhẹ thôi; Trên giấy nghỉ hưởng BHXH của người lao động nộp cho công ty không ghi rõ là bị TNLĐ vậy nếu công ty làm chế độ có được tính là TNLĐ không? và nếu công ty làm chế độ ốm thông thường thì có được không?

Trong câu hỏi đơn vị khẳng định trường hợp này người lao động bị tai nạn lao động, nên theo Điểm 2 Điều 45 Luật An toàn về sinh lao động, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động là bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên. Nếu người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật, được đơn vị đưa đi giám định y khoa và có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì đề nghị đơn vị hoàn thiện hồ sơ, nộp cho cơ quan BHXH để giải quyết chế độ tai nạn lao động.

       Trường hợp bị tại nạn lao động không thuộc đối tượng để giải quyết chế độ ốm đau.

Người trả lời: Lưu Thị Thu Dung, Chuyên viên phòng Chế độ chính sách. Điện thoại: 0254 3540794