Văn bản mới

23/06/2018 09:26:17 AM

Kính gửi BHXH tỉnh BRVT Tôi tên Tạ Thị Thu Hương sinh ngày 03/09/1984 số sổ BHXH 07722664400 Đơn vị ///; CN Công ty CP tập đoàn Mai Linh tại BRVT Từ ngày 01/05/2018 trở về trước số số BHXH của tôi là 7708035212 khi tôi giải quyết chế độ BHXH bị trùng số số với 1 người khác nên chưa được duyệt nên phải làm lại sổ BHXH. Đến ngày 31/05/2018 BHXH đã cấp lại cho tôi sổ BHXH mới là 7722664400 Tới ngày 02/06/2018 cty tôi đã làm lại chế độ BHXH cho tôi . Ngày 08/06/2018 công ty tôi đã nhận được hồ sơ giải quyết chế độ BHXH của tôi . Nhưng mức lương hưởng BHXH lại không tính mức lương năm 2018(năm 2018 đơn vị đã khai tăng mức lương tham gia BHXH từ t1/2018 là 8.085.000. mức 2017 là 6.801.667) Vậy bằng mail này rất mong cơ quan BHXH xem lại quá trình chuyển quá trình đóng BHXH của tôi từ sổ cũ sang số mới có gì thiếu sót không mà lại không được duyệt mức lương mới và nếu như thế thì sau này quá trình đóng từ t1/2018 sẽ là mức lương như thế nào.

 Trân trong!

Căn cứ theo Điểm a,c Khoản 1 Điều 39 quy định mức hưởng chế độ thai sản, trường hợp của bạn thực hiện biện pháp kế hoạch hóa từ ngày 07-13/3/2018. Do đó tính tiền lương để hưởng chế độ thai sản là lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính từ tháng 9/2017-02/2018 (6 tháng)để tính chế độ cho bạn:

                                  ((6.160.000*4)+(8.085.000*2))/6=6.801.667 đồng.

Như vậy, BHXH đã tính chế độ và chi trả cho bạn là đúng quy định.

Trân trọng

Người trả lời: Trần Thị Hậu - Chuyên viên phòng Chế độ BHXH. Điện thoại: 0254 3540 794