Văn bản mới

07/01/2018 08:47:55 AM

Chiều 5/1, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh; các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Nguyễn Thị Nga; cùng hơn 400 công chức, viên chức của cơ quan BHXH Việt Nam.

Theo báo cáo, trong năm 2017, BHXH Việt Nam được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 26 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 20 nhiệm vụ (1 nhiệm vụ đã báo cáo Chính phủ dừng để thống nhất thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII); 6 nhiệm vụ đang thực hiện- là những nhiệm vụ thường xuyên, dài hạn, không giao thời hạn kết thúc. Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ trên, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã hoàn thành 135 công việc theo Chương trình công tác trọng tâm của Ngành; còn 10 công việc đang thực hiện.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu tại hội nghị

Cũng trong năm 2017, BHXH Việt Nam đã thường xuyên bám sát BHXH các tỉnh, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ngành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đơn cử: Có khoảng 13,9 triệu người tham gia BHXH (bằng 100,8%); 79,9 triệu người tham gia BHYT (bằng 102,1%); tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt khoảng 291.321 tỉ đồng (bằng 101,6%). Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.737 tỉ đồng, ở mức dưới 3% so với kế hoạch thu được giao (giảm 0,8% so với năm 2016)...

BHXH Việt Nam cũng có nhiều thành tích nổi bật về công tác ứng dụng CNTT. Theo đó, đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành; thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp; cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối với gần 100% cơ sở KCB. Đặc biệt, đã khai trương và vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT và Trung tâm Dịch vụ khách hàng; triển khai Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử...

Bên cạnh những ưu điểm, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan BHXH Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Việc thực hiện một số công việc theo Chương trình công tác trọng tâm của Ngành còn chậm so với thời hạn, tiến độ đề ra. Công tác tham mưu vẫn còn hạn chế, đôi lúc chưa kịp thời. Một số đơn vị, cá nhân chưa chủ động, còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Còn một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chưa được kịp thời giải quyết. Vẫn còn một số CCVC có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa sâu, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc chưa cao, còn lúng túng trong hướng dẫn, chỉ đạo địa phương.

Hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Vì vậy, trong năm 2018, BHXH Việt Nam sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của Ngành. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc, CCVC cơ quan phấn đấu thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2013-2017) và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các địa phương. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử.

Đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và NLĐ làm việc trong các KCX-KCN.

Các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành các giải pháp triển khai nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bảo tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương để hướng dẫn hoặc đề xuất hướng tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách TTHC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách của đội ngũ CCVC tại các đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại hội nghị, Ban Thanh tra nhân dân và Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2017; đồng thời bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã biểu dương tinh thần làm việc toàn bộ cơ quan trong năm 2017. Đồng thời cho biết, trong năm vừa qua, BHXH Việt Nam là một trong những cơ quan hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao. Mặc dù còn găp nhiều khó khăn, nhưng cơ quan đã thành công trên rất nhiều lĩnh vực như: Công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách TTHC, tham mưu xây dựng bộ máy, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT…

Để tiếp tục phát huy những những thành tích đã đạt được, Tổng Giám đốc đề nghị trong năm 2018, toàn bộ cơ quan BHXH Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết 01-NQ/CP; thực hiện tốt công tác thu- chi, ứng dụng CNTT, tuyên truyền, trả sổ BHXH và hoàn thiện cấp mã định danh... “Để làm tốt nhiệm vụ, công tác chăm sóc đời sống CCVC trong cơ quan cũng cần được chú trọng, nhất là cần sớm đưa ra quy tắc ứng xử cho CCVC...”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lưu Viết Tĩnh- nguyên Viện trưởng Viện Khoa học BHXH. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Ngoài ra, có 6 tập thể và 22 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Baobaohiemxahoi.vn