Văn bản mới

09/06/2017 07:02:36 AM

STT                 Tên cơ sở KCBChữ ký mẫu đăng   kýSố seri GCN
không có giá
trị thanh toán
1Bệnh viện Bà RịaTải về 
2Bệnh viện MắtTải về 
3Bệnh viện Tâm thầnTải về 
4Phòng khám đa khoa Bình AnTải về 
5Phòng khám đa khoa Đông TâyTải về 
6Phòng khám đa khoa Mỹ XuânTải về7700023107
7700023417
7700057856
7700057857
7700061541
7700061917
7700062081
7700063946
7700065945
7700066518
7Phòng khám đa khoa Vạn Tâm Sài GònTải về 
8Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài GònTải về 
9Phòng khám đa khoa Việt TâmTải về 
10Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sảnTải về 
11Trung tâm y tế TP. Vũng TàuTải về 
12Trung tâm y tế Vietsov PetroTải về 
13Trung tâm y tế TP. Bà RịaTải về 
14Trung tâm y tế Huyện Long ĐiềnTải về 
15Trung tâm y tế Huyện Xuyên MộcTải về 
16Trung tâm y tế Huyện Tân ThànhTải về 
17Trung tâm y tế QDY Huyện Côn ĐảoTải về