Văn bản mới

21/03/2018 11:14:49 AM

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về kiến nghị: Những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách từng bước phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi như: chính sách phát triển dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, chinhs ách cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư, giao đất giao rừng.... góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và DTTS và miền núi. Tuy nhiên, các chính sách còn dàn trải, suất đầu tư thấp, thiếu kinh phí, nguồn lực thực hiện... Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan sớm ban hành các chính sách mới cho giai đoạn tiếp theo theo hướng khắc phục các khó khăn, hạn chế trên. Download

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long an về kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và cải thiện chế độ tiền lương hưu cho cựu giáo chức và những người nghỉ hưu trước năm 1993 vì hiện nay quá thấp, không đủ sống. Download

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình về kiến nghị: Cử tri kiến nghị Nhà nước cần phải tính toán lại Quỹ bảo hiểm xã hội, có thể nâng mức đóng hoặc hỗ trợ việc đóng bảo hiểm xã hội cho một số ngành như giáo viên mầm non, công nhân lao động tại các doanh nghiệp... để tránh tình trạng bất công cho những người có nhiều năm công hiến nhưng khi về nghỉ chế độ lương hưu không đảm bảo được mức sinh hoạt tối thiểu. Download 

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Trà Vinh, thành phố Đà Nẵng về kiến nghị: Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng chế độ tiền lương hưu trí đối với cán bộ đã nghỉ hưu từ năm 1990 trở về trước. Download

5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước về kiến nghị: Hiện nay, các cán bộ nữ không chuyên trách cấp xã được tham gia đống bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, các đối tượng này chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, mà không được hưởng chế độ thai sản. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét, kiến nghị và đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội để các đối tượng trên thụ hưởng chế độ thai sản cho phù hợp. Download

6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh An Giang, Ninh Thuận về kiến nghị:

          a. Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sugn Điều 24 và Điều 30 của Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng cho bán bộ xã không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ ốm đau và thai sản.

          b. Cử tri cho răng theo Điều 24 và Điều 30 của Luật bảo hiểm xã hội quy định về đối tượng áp dụng chế độ ốm đau và thai sản thì cán bộ không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng được hưởng chế độ là thiệt thòi cho họ, Chính phủ nên xem xét lại.

Download

7. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Gia Lai về kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay chế độ lương hưu có nhiều bất cập do việc tham gia đóng tiền bảo hiểm xã hội khác nhau từng giai đoạn, cộng với sự trượt giá của đồng tiền càng làm khoảng cách này chênh lệch hơn đã gây ra sự so bì ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Cử tri đề nghị Nhà nước có hướng giải quyết phù hợp. Có cử tri đề nghị chính sách tăng lương nên thực hiện cào bằng, không tính theo phần trăm (%) làm mất đi sự công bằng. Download

8. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: thành phố Hải Phòng, Nghệ An về kiến nghị: Cử tri phản ánh, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 mặc dù chưa đi vào thực hiện nhưng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nhiều lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018 sẽ có mức lương hưu thấp hơn so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội năm 2017; chỉ sau một ngày từ 31/12/2017 đến 01/01/2018 cũng là phụ nữ có cùng số năm công tác là 25 năm, nghỉ hưu chênh nhau 1 ngày đã mất 10% lương. Từ thực tiễn trên, cử tri đề nghị Chính phủ kiến nghị Quốc hội sớm có 1 nghị quyết hoặc có lộ trình kéo dài để đảm bảo cho số người nghỉ hưu sau 01/01/2018 đỡ bị thiệt thòi cho những năm cuối của cuộc đời. Download

9. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về các kiến nghị:

          a. Đề nghị xem xét điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người lao động vì mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở (theo khoản 1 Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội) chưa phù hợp với mức sống trung bình hiện nay (thấp hơn chuẩn nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phru về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020). Xem xét, điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người lao động bằng mức lương cơ sở nhằm đảm bảo mức sống trung bình hiện nay.

          b. Về công tác khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp (có số nợ bảo hiểm xã hội lớn, kéo dài) theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Kể từ ngày 01/01/2016, ngành bảo hiểm xã hội địa phương không được cơ quan Tòa án thụ lý đơn giải quyết đòi tiền bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động theo công văn số 105/TANDTC-PC&PLKH ngày 14/4/2016 của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc thi hành Luật bảo hiểm xã hội, vấn đề này cũng là một trong những yếu tốt hết sức quan trọng dẫn đến không thu hồi được nợ bảo hiểm xã hội, làm thiệt thòi rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hiện nay. Thực tế, tình hình nợ bảo hiểm xã hội tồn đọng tại một số doanh nghiệp vẫn là 1 thách thức lớn với ngành bảo hiểm xã hội; Tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu rõ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tuy nhiên, đối với một số đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chưa thực hiện đúng theo quy định nêu trên, làm ảnh hưởng đến quyền loại của người lao động. Đề nghị xem xét có giải pháp xử lý, giải quyết vấn đề này.

          c. Về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và biện pháp chế tài:

          - Ngoài quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và phạt đối với số tiền chưa đóng, chậm đóng bằng hai lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liển kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, cần sớm bổ sugn quy định xử lý hình sự đối với hành vi trốn đóng, chậm đống, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội.

          - Đề nghị hướng dẫn quy trình, thủ tục giải quyết trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật bảo hiểm xã hội thì trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về thừa kế (theo Khoản 4 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13).

Download

10. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về kiến nghị: Cử tri phản ánh quy định đối với trường hợp vợ hoặc chồng là đối tượng hưu trí khi qua đời, vợ hoặc chồng được hưởng mức tiền tuất hàng tháng, tuy nhiên hiện nay mức hưởng tiền tuất quá thấp so với mức lương cơ sở. Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Download

11. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: thành phố Hà Nội, Vĩnh Long, Long An về kiến nghị: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ 55 tuổi, nghỉ hưu kể từ năm 2018 trở đi phải có đủ 30 năm đống bảo hiểm xã hội mới được hưởng tối đa 75% (do với trước năm 2018 chỉ cần có đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội là được hưởng tỷ lệ tối đa 75%). Như vậy, sau ngày 01/01/2018, lao động nữ nghỉ hưu đóng đủ 25 năm bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng 65% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều cử tri cho rằng cách tính này sẽ thiệt thòi cho lao động nữ, nhất là việc áp dụng không có lộ trình sẽ gây sốc cho người lao động. Trong khi đó, đối với lao động nam có lộ trình từ năm 2018 đến 2023. Cử tri kiến nghị nên áp dụng thời gian tính đóng bảo hiểm xã hội để trả lương cho lao động nữ có lộ trình như nam nhằm giảm bớt được những thiệt thòi cho lao động nữ và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Hiến pháp và Luật bình đẳng giới. Download

12. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Tiền Giang, Lai Châu về kiến nghị: Kiến nghị xem xét đề xuất Chính phủ trình Quốc hội có giải pháp để dừng thực hiện khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, đảm bảo không để lao động nữ thiệt thòi, đảm bảo nguyên tắc có đóng (BHXH) thì có hưởng và đặc biệt là không tạo ra những bức xúc trong xã hội. Đồng thời, nghiên cứu trình Quốc hội ban hành lộ trình thực hiện khoản 2 Điều 56 này một cách hợp lý, phù hợp với lộ trình thực hiện điều chỉnh lương hưu của lao động nam từ năm 2018 trở đi. Bởi, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ ngày 01/01/2018, những lao động nữ nghỉ hưu khi đóng đủ 30 năm mới được hưởng 100% mức lương hưu (tức 75%) , thay vì trước đây đã đóng đủ 25 năm thì được hưởng 75% mức đóng bảo hiểm, (giảm 10% so với trước đây). Download

13. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Long An, Đồng Nai về kiến nghị: Đề nghị xem xét, điều chỉnh mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước năm 1995, những người tham gia cách mạng (đối tượng hưởng lương hưu thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo) so với mức lương tối thiểu vùng. Download

14. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình về kiến nghị: Cử tri phản ánh, theo lộ trình từ ngày 01/01/2018, lao động nam có đủ 35 năm, nữ 30 năm mới được hưởng lương hưu tối đa (75%) thay vì 30 năm và 25 năm như hiện nay, gay thiệt thòi cho người lao động. Đề nghị Quốc hội xem xét, sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội phù hợp. Download

Theo molisa.gov.vn