Văn bản mới

25/09/2018 16:57:23 PM

Sáng ngày 24/9/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định số 1177/QĐ-BHXH về việc thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 40 đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 26/9/2018 đến ngày 12/10/2018. Đây là những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, thời gian nợ kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Dự và chủ trì buổi công bố có ông Đặng Hồng Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng Đoàn Thanh tra; các thành viên của Đoàn và đại diện các đơn vị được thanh tra. 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, liên ngành tại 98 đơn vị với tổng số tiền nợ 26,5 tỷ đồng. Kết quả, đa số các đơn vị sử dụng lao động đã tự giác đóng nộp số tiền còn thiếu, góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy, mặc dù các đơn vị sử dụng lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng vẫn còn một số đơn vị vi phạm quy định như: Chưa xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động năm 2012, Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động; chi sai chế độ ốm đau; đóng thiếu mức quy định do chưa điều chỉnh mức đóng theo mức lương tối thiểu vùng, đóng thiếu các khoản phụ cấp ...

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Đặng Hồng Tuấn- Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị là nhiệm vụ thường xuyên của ngành BHXH, qua đó nhằm đôn đốc, nhắc nhở đơn vị sử dụng lao động hoàn thành nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Vì vậy, các đơn vị cần phối hợp với Đoàn Thanh tra trong việc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu nội dung thanh tra, đồng thời chỉ đạo Đoàn thanh tra nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định, nghiệp vụ trong hoạt động thanh, kiểm tra; kết hợp với hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại đơn vị; trong quá trình thanh tra, kiểm tra không gây khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động bình thường.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị sử dụng lao động cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT và đã được đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh lắng nghe, ghi nhận và giải đáp kịp thời, đầy đủ./.

Như Mai - Văn Phòng