Văn bản mới

02/06/2017 09:43:00 AM

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bổ sung nhiều quyền lợi về chế độ thai sản, ốm đau,mang tính nhân văn cao đối với người lao động. Sau hơn một năm thực hiện theo Luật mới, việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hôi (BHXH) cho người lao động cơ bản đã đảm bảo đúng quy định, kịp thời, phục vụ tốt hơn cho người lao động, tạo uy tín và lòng tin trong nhân dân, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch, mục tiêu phát triển của Ngành. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, còn sai sót ảnh hưởng đến quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 11/5/2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động phong trào thi đua chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ Bảo hiểm thất nghiệp” trong thời gian từ tháng 4/2017 đến 31/12/2017 nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế,nâng cao chất lượng công tác giải quyết và thẩm định hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHTN, đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam; Phát hiện, ngăn ngừa, xử lý, báo cáo kịp thời các trường hợp lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN; Đưa ra được những giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN.

Với tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật cao, cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017./.

                                                                        Trần Thị Hậu-P. Chế độ BHXH