Văn bản mới

29/06/2017 07:48:17 AM

Để phục vụ tốt cho đối tượng và tiếp công dân, trong thời gian qua BHXH huyện Xuyên Mộc đã thực hiên tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định tại Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08/6/2016 của BHXH Việt Nam. BHXH huyện đã bố trí phòng tiếp công dân riêng tại vị trí thuận tiện, đảm bảo khang trang, lịch sự, có đủ các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân, đồng thời bố trí ổn định viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân đến phản ánh, kiến nghị.

Ông Lê Trần Nam - Chuyên viên BHXH H. Xuyên Mộc giải đáp thắc mắc cho công dân

Từ đầu năm 2017 đến nay, BHXH huyện đã tiếp 19 lượt công dân đến thắc mắc, kiến nghị các vấn đề về chính sách BHXH, BHYT (Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo). Viên chức tiếp công dân đã trực tiếp trả lời 16 trường hợp ý kiến thắc mắc của công dân theo đúng chức năng, quyền hạn, quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn của Ngành; chuyển 03 trường hợp kiến nghị của công dân để Giám đốc BHXH huyện tiếp tục trả lời, giải đáp. Trong thời gian qua, tất cả công dân được tiếp đều hài lòng với cách làm việc, đón tiếp và trả lời các vướng mắc, kiến nghị của BHXH huyện Xuyên Mộc./.

                                                     Lê Trần Nam-  BHXH huyện Xuyên Mộc