Văn bản mới

26/01/2018 15:46:08 PM

Thực hiện Chương trình, Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội(BHXH) và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Điền; ngày 19/01/2018, BHXH huyện tổ chức ký hợp đồng Đại lý thu năm 2018 và thống nhất cách giao dịch hồ sơ giữa các Đại lý thu,Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với cơ quan BHXH. Tham dự buổi ký kết có Lãnh đạo BHXH huyện; Lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã, thị trấn và 40 nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT của Hội.

Bà Lê Thị Yến Trinh, Phó Giám đốc BHXH huyện triển khai cách giao dịch hồ sơ tham gia

Tại buổi ký kết, Bà Lê Thị Yến Trinh - Phó Giám đốc BHXH huyện đã triển khai cách giao dịch hồ sơ tham gia của đối tượng từ Đại lý thu các xã, thị trấn đến cơ quan BHXH thông qua Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; trình tự, thủ tục hồ sơ tham gia; trách nhiệm, quyền lợi của Đại lý thu BHXH, BHYT, đồng thời ghi nhận những kiến nghị và trả lời một số câu hỏi, vướng mắc về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại địa phương, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhân viên Đại lý thu.Cũng trongbuổi ký kết, lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cụ thể cho từng đại lý thu xã, thị trấn.

Ngô Minh Hải - BHXH huyện Long Điền