Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   22/06/2018 16:52:38 PM

   Những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Đất Đỏ luôn nỗ lực thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động, nhân dân và xác định “Tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN” là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

   Tính đến hết tháng 5/2018, tổng số đối tượng tham gia là BHXH, BHTN, BHYT là 44.848 người với số tiền thu 29,038 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017; đạt 40,37% so với kế hoạch giao; số tiền nợ là 1,337 tỷ đồng; tỷ lệ nợ 1,86%. Trong những năm qua, BHXH huyện luôn phấn đấu tăng thu và giảm nợ ở mức thấp nhất; trên địa bàn huyện không có đơn vị nợ đọng kéo dài và mất khả năng thanh toán.

   Để đạt được kết quả trên, BHXH huyện đã triển khai hiệu quả các biện pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng nợ BHXH tại các đơn vị như sau:

   Thứ nhất: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cụ thể: phối hợp với Chi cục thuế huyện; Liên đoàn Lao động huyện về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về quản lý lao động; phối hợp UBND các xã, thị trấn khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại các đơn vị chưa đăng ký tham gia BHXH; phối hợp với Đài Truyền thanh huyện thực hiện các phóng sự, chuyên đề về phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH, BHYT.

   Thứ hai: Thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng lao động và chấp hành các quy định về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

   Thứ ba: Hàng tháng, lập danh sách các đơn vị nợ BHXH từ 01 tháng trở lên gửi Liên đoàn Lao động huyện để có biện pháp phối hợp bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đồng thời gửi văn bản đề nghị đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; phân công cán bộ nghiệp vụ trực tiếp xuống các đơn vị nợ nhằm đối chiếu quỹ lương, tình hình trích nộp BHXH tại đơn vị.

   Thứ tư: Đối với các đơn vị nợ từ 01 tháng trở lên, để giải quyết kịp thời các chế độ BHXH cho người lao động, BHXH huyện sẽ trao đổi trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động và yêu cầu chuyển nộp đầy đủ số tiền nợ BHXH, nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động./.

   Nguyễn Thị Thanh Thúy-Bảo hiểm xã hội huyện Đất Đỏ.