Văn bản mới

02/06/2017 09:41:21 AM

Để kịp thời bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH sửa đổi năm 2014 đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động do BHXH tỉnh phát động, trong thời gian qua, BHXH huyện Đất đỏ đã tích cực rà soát, đối chiếu thông tin để hoàn thành bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm nhân lực, chi phí trong quản lý và bảo quản sổ BHXH; người lao động được giám sát tốt hơn việc thực hiện quyền lợi của chủ sử dụng đối với bản thân về BHXH, và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan BHXH nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện kịp thời, đầy đủ quyền lợi về BHXH cho người lao động.

Hiện nay, BHXH huyện Đất đỏ đã thực hiện in 2.553 mẫu 03 của 128 đơn vị, người lao động, đã đối chiếu chuyển lại cho BHXH huyện 1.993 mẫu 03 của 116 đơn vị, BHXH huyện đang tiến hành thẩm định và nhập liệu 1.218 mẫu 03 của 66 đơn vị. Tính đến ngày 18/5/2017, BHXH huyện đã invàbàn giao 775/3.090 sổ BHXH của 50/147 đơn vị cho người lao động và phấn đấu đến tháng 9/2017 sẽ bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động quản lý./.

Vương Thị Hoài-BHXH huyện Đất Đỏ