Văn bản mới

23/07/2018 10:03:40 AM

Ngày 13/7/2018, BHXH huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị Chuyên đề về bảo hiểm y tế (BHYT). Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại diện lãnh đạo HĐND; UBMTTQ Việt Nam huyện; Phòng Y tế; Phòng Lao động; Liên đoàn Lao động; Hội Phụ nữ; Hội Nộng dân; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Đại lý thu BHYT và hơn 200 Đại biểu là Trưởng (khu) phố, thôn ấp trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe lãnh đạo BHXH huyện báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Theo đó, tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn huyện có 125 ngàn người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 80,1% dân số, nhưng 6 tháng đầu năm 2018, số người tham gia BHYT là 117 ngàn người, (giảm 8 ngàn người) và đạt tỷ lệ bao phủ 77,1% dân số (giảm 3%). Việc số người tham gia BHYT giảm trong 6 tháng đầu năm 2018 nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng ra khỏi vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của 02 xã Suối Rao, xã Đá Bạc và đối tượng thoát nghèo sau 5 năm không còn được Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Tại Hội nghị, các Đại biểu đã có những ý kiến đóng góp nhằm đưa tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu về việc cải thiện, nâng cao chất lượng KCB, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh tại các cơ sở y tế; cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các Ngành cần tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân trong thời gian tới, cụ thể: Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; trong đó tập trung nhiệm vụ mở rộng và tăng cường hiệu quả hoạt động các Đại lý thu BHYT, BHXH trên địa bàn. Riêng đối với Ngành Văn hóa - Thông tin cần chủ động phối hợp BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền với  nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức các tổ chức, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHYT. Ngành Giáo dục & Đào tạo cần có giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác BHYT học sinh, sinh viên; đồng thời giao chỉ tiêu thực hiện BHYT gắn liền với công tác thi đua khen thưởng hàng năm tại các trường học trên địa bàn./.

Trần Quyền