Văn bản mới

04/05/2018 17:05:23 PM

Ngày 03/5/2018, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và BHXH tỉnh. Tại điểm cầu 08 huyện, thành phố có đại diện Thường trực huyện ủy, thành ủy, HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; phòng, ban, đoàn thể, BHXH huyện, thành phố.

Đ/c Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đ/c Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU để thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, địa phương, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thểtổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Qua 5 năm, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của ngành BHXH, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực và hiệu quả, góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia và giải quyết kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu của đối tượng.Cụ thể: Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 187.949 người tham gia BHXH, chiếm 31,05% lực lượng lao động, tăng 35.731 người so với năm 2012; 175.821 người tham gia BHTN, chiếm 29,05% lực lượng lao động, tăng 42.385 người so với năm 2012; 950.039 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 85,87% dân số, tăng 305.578 người so với năm 2012.Năm 2012 thu gần 2.325 tỷ đồng, đến năm 2017 thu đạt hơn 4.620 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi; giai đoạn 2012-2017, số thu tăng bình quân hàng năm khoảng 459 tỷ đồng (14,83%);nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát, tỷ lệ nợ so với kế hoạch thu hàng năm biến động trong khoảng 2% đến 3,6%.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT luôn được BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng. Từ năm 2012 đến năm 2017 đã chi trả cho gần 1 triệu lượt người hưởng với tổng số tiền 8.144 tỷ đồng; thanh toán kịp thời chi phí KCB BHYT cho gần 13 triệu lượt người với tổng số tiền 2.995 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tincó những bước đột phá; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH được chuẩn hóa và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại. Các quy trình thủ tục hồ sơ đã được cắt giảm đáng kể đem lại sự thuận tiện cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân, đã tác động tích cực đến việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn;kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT, đồng thời giảm bớt sự chồng chéo gây phiền hà cho đơn vị.

Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp còn cao;chất lượng KCB nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân nhất là tuyến cơ sở, hiện tượng lạm dụng Quỹ BHYT vẫn còn xảy ra, bội chi quỹ BHYT có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT chưa được sâu rộng;công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN mặc dù tăng qua các năm nhưng thiếu tính bền vững; tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp.

Đ/c Trần Duy Hưng-Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đ/c Nguyễn Duy Hồng-Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

Đ/c Võ Văn Hùng-Phó Giám đốc Sở y tế phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác BHXH, BHYT trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo:

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, các Cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng nâng cao hiệu quả chất lượng về nội dung và đa dạng hoá phương thức tiếp cận đến các tầng lớp nhân dân; nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tích cực tham mưu đề ra các giải pháp tháo gỡ tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đồng thời quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra;kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.

BHXH tỉnh cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện tốt việc liên thông dữ liệu với các cơ sở y tế; phấn đấu hoàn thành việc tin học hóa các hoạt động của Ngành, nhất là các hoạt động liên quan đến phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Đồng thời cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phấn đấuđạt mục tiêu đến năm 2020 có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 90% dân số tham gia BHYT đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như Kế hoạch số 77-KH/TU của Tỉnh ủy về công tác BHXH, BHYT./.

Như Mai - Văn Phòng