Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)


   Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
   879/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH2019-06-26879/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
   804/KH-BHXH Kế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)2019-06-11804/KH-BHXH Kế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020)
   Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 20192019-06-20Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019
   5882/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN 2019-06-185882/UBND-VP V/v tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN
   688/TB-BHXH Thông báo v/v triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH2019-05-23688/TB-BHXH Thông báo v/v triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
   558/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 20192019-04-26558/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
   576/BHXH-QLT V/v trích, chuyển và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu2019-05-04576/BHXH-QLT V/v trích, chuyển và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
   587/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện các biểu mẫu giải quyết chế độ BHXH theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam2019-05-04587/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện các biểu mẫu giải quyết chế độ BHXH theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam
   539/TB-BHXH Thông báo v/v tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại Trung tâm dữ liệu Ngành BHXH2019-04-26539/TB-BHXH Thông báo v/v tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại Trung tâm dữ liệu Ngành BHXH
   438/TB-BHXH Thông báo về triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH2019-04-05438/TB-BHXH Thông báo về triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH
   Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/20192019-04-05Danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tháng 3/2019
   373/BHXH-CNTT V/v hướng dẫn tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH2019-03-21373/BHXH-CNTT V/v hướng dẫn tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
   332/KH-BHXH Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH trên địa bàn tỉnh BRVT năm 20192019-03-19332/KH-BHXH Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2019
   Lịch phát sóng dự kiến các chủ đề tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên kênh VTV1, VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam tháng 4/2019 2019-04-04Lịch phát sóng dự kiến các chủ đề tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên kênh VTV1, VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam tháng 4/2019
   379/TB-BHXH Thông báo v/v thay đổi thời gian làm việc của cơ quan BHXH tỉnh BRVT2019-03-22379/TB-BHXH Thông báo v/v thay đổi thời gian làm việc của cơ quan BHXH tỉnh BRVT
   291/TB-BHXH Thông báo v/v di dời trụ sở cơ quan BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu2019-03-11291/TB-BHXH Thông báo v/v di dời trụ sở cơ quan BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   283/TB-BHXH Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh BRVT năm 20192019-03-08283/TB-BHXH Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh BRVT năm 2019
   279/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Nội quy tiếp công dân của BHXH tỉnh BRVT2019-03-08279/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Nội quy tiếp công dân của BHXH tỉnh BRVT
   213/KH-BHXH Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 20192019-02-21213/KH-BHXH Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
   307/QĐ-UBND V/v giao tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB năm 20192019-02-14307/QĐ-UBND V/v giao tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB năm 2019