Văn bản mới


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1472/BHXH-QLT V/v bổ sung thông tin của người tham gia2018-11-20
1458/BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT năm 20192018-11-16
1449/BC-BHXH Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ2018-11-13
1091/BHXH-CST V/v sử dụng thẻ BHYT khi đã được cấp đổi theo mã số BHXH2018-08-311091/BHXH-CST V/v sử dụng thẻ BHYT khi đã được cấp đổi theo mã số BHXH
888/QĐ-BHXH Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của TGĐ BHXH VN2018-07-16888/QĐ-BHXH Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của TGĐ BHXH VN
1021/BHXH-QLT V/v triển khai một số điểm mới theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam2018-08-171021/BHXH-QLT V/v triển khai một số điểm mới theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam
1448/STP-PBGDPL V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018"2018-06-251448/STP-PBGDPL V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018"
779/BHXH-QLT V/v thông báo tỷ giá 6 tháng cuối năm 20182018-07-02779/BHXH-QLT V/v thông báo tỷ giá 6 tháng cuối năm 2018
764/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH2018-07-02764/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
698/KH-BHXH Kế hoạch Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt nam (21/6) và Ngày BHYT Việt Nam (01/7)2018-06-18698/KH-BHXH Kế hoạch Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt nam (21/6) và Ngày BHYT Việt Nam (01/7)
673/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh mức lương cơ sở2018-06-12673/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh mức lương cơ sở
609/TB-BHXH Thông báo v/v trả số BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không nhận sổ tại đơn vị2018-05-28609/TB-BHXH Thông báo v/v trả số BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không nhận sổ tại đơn vị
609/TB-BHXH Thông báo về việc trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không nhận được sổ tại đơn vị0000-00-00Thông báo về việc trả sổ BHXH cho người lao động đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không nhận được sổ tại đơn vị
28-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị TW7 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội2018-05-2328-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị TW7 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
27-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị TW7 về cải cách chính sách tiền lương2018-05-2127-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị TW7 về cải cách chính sách tiền lương
602/TB-BHXH Thông báo v/v đăng ký tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng 2018-05-24602/TB-BHXH Thông báo v/v đăng ký tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng
41/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu2018-04-1241/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
3359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/20182018-04-133359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
300/KH-BHXH Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH trên địa bàn tỉnh BRVT năm 20182018-03-12300/KH-BHXH Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018
326/QĐ-BHXH Quyết định v/v phân công công chức làm đầu mối công tác thông tin đối ngoại của BHXH tỉnh BRVT2018-03-20326/QĐ-BHXH Quyết định v/v phân công công chức làm đầu mối công tác thông tin đối ngoại của BHXH tỉnh BRVT