Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   Thời điểm

   Đối tượng

   Mức lương tối thiểu vùng

   Vùng 1

   HN+HCM

   Vùng 2

   VT+TThành

   Vùng 3

   Còn lại

   Vùng 4

   Cđảo

   9/1990-12/1991

   N Ngoài

   50

   50

   50

   50

   01/05/1992

   N Ngoài

   35

   30

   30

   30

   01/07/1996

   N Ngoài

   45

   40

   35

   30

   01/07/1999

   N Ngoài

   626.000

   556.000

   487.000

   13.910 VND/ $

   01/02/2006

   N Ngoài

   870.000

   790.000

   710.000

    

    

   + 7%

   930.900

   845.300

   759.700

    

   01/01/2008

   Trong nước

   620.000

   580.000

   540.000

    

    

   + 7%

   663.400

   620.600

   577.800

    

    

   N Ngoài

   1.000.000

   900.000

   800.000

    

    

   + 7%

   1.070.000

   963.000

   856.000

    

   01/01/2009

   Trong nước

   800.000

   740.000

   690.000

   650.000

    

   + 7%

   856.000

   792.000

   739.000

   696.000

    

   N Ngoài

   1.200.000

   1.080.000

   950.000

   920.000

    

   + 7%

   1.284.000 

   1.156.000  

   1.017.000

   985.000

   01/01/2010

   Trong nước

   980.000

   880.000

   810.000

   730.000

    

   + 7%

   1.049.000

   942.000

   867.000

   781.000

    

   N Ngoài

   1.340.000

   1.190.000

   1.040.000

   1.000.000

    

   + 7%

   1.433.800 

   1.273.300  

   1.112.800

   1.070.000

   Thời điểm

   Đối tượng

   Vùng 1

   HN+HCM

   Vùng 2

   VT+TX+TT

   Vùng 3+Vùng 4

   Còn lại+Côn đảo

   01/01/2011

   Trong nước

     1.350.000

     1.200.000

      1.050.000

    

   + 7%

     1.444.500

     1.284.000

      1.123.500

   Thời điểm

   Đối tượng

   Vùng 1 VT

   TX+TT

   Long Điền. Đất Đỏ. XM.

   Châu Đức. Côn Đảo 

   01/01/2011

   N Ngoài

     1.550.000

     1.350.000

      1.170.000

    

   + 7%

     1.658.500

     1.444.500

      1.251.900

   01/10/2011

    

   2.000.000

   1.780.000

     1.550.000

    

   + 7%

   2.140.000

   1.904.600

   1.658.500

   01/01/2013

    

   2.350.000

   2.100.000

   1.800.000

    

   + 7%

   2.514.500

   2.247.000

   1.926.000

   01/01/2014

    

   2.700.000

   2.400.000

   2.100.000

    

   + 7%

   2.889.000

   2.568.000

   2.247.000

   Thời điểmĐối tượngTP. Vũng TàuTP. Bà Rịa, Tân Thành

   Long Điền. Đất Đỏ. XM.

   Châu Đức. Côn Đảo 

   01/01/2015 3.100.0002.750.0002.400.000
    + 7%3.317.0002.942.5002.568.000
   01/01/2016 3.500.0003.100.0002.700.000
    + 7%3.745.0003.317.0002.889.000
   01/01/2017 3.750.0003.320.0002.900.000
    + 7%4.012.5003.552.4003.103.000
   01/01/2018 3.980.0003.530.0003.306.300
    + 7%4.258.6003.777.1003.306.300

   Ghi chú : HN= Hà Nội ; HCM =Hồ Chí Minh ; VT=Vũng Tàu ; TT =Tân Thành ; TX=Thị xã Bà Rịa ; XM= Xuyên Mộc ; 

   Từ ngày 01/01/2014, MLTT vùng là mức lương thấp nhất, tính theo tháng, làm cơ sở để trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các đơn vị, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh như sau:

   - Thành phố Vũng Tàu áp dụng mức: 2.700.000 đồng/tháng.

   - Thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành áp dụng mức: 2.400.000 đồng/tháng.

   - Huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo áp dụng mức: 2.100.000 đồng/tháng.

   Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với MLTT vùng.

   Lưu ý:Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có MLTT vùng khác nhau thì thực hiện MLTT vùng theo địa bàn có MLTT vùng cao nhất; doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có MLTT vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, thực hiện MLTT vùng theo địa bàn đó.

   Trích công văn 1041/BHXH-PT