Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TỪNG THỜI KỲ
   NămMức tiền lương tối thiểu
   04/1993120.000
   01/1997144.000
   01/2000180.000
   01/2001210.000
   01/2003290.000
   10/2005350.000
   10/2006450.000
   01/2008540.000
   05/2009650.000
   05/2010730.000
   05/2011830.000
   05/20121.050.000
   07/20131.150.000
   05/20161.210.000
   07/20171.300.000
   07/20181.390.000