Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

    Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

      ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN KHI GỬI CÂU HỎI CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CÁ NHÂN (Họ tên, năm sinh, số sổ BHXH, mã thẻ BHYT, địa chỉ, đơn vị công tác,...) ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ KIỂM TRA CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT TRƯỚC KHI ĐƯA RA CÂU TRẢ LỜI. TRÂN TRỌNG !