Văn bản mới


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
41/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu2018-04-1241/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
3359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/20182018-04-133359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
300/KH-BHXH Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH trên địa bàn tỉnh BRVT năm 20182018-03-12300/KH-BHXH Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018
326/QĐ-BHXH Quyết định v/v phân công công chức làm đầu mối công tác thông tin đối ngoại của BHXH tỉnh BRVT2018-03-20326/QĐ-BHXH Quyết định v/v phân công công chức làm đầu mối công tác thông tin đối ngoại của BHXH tỉnh BRVT
298/BHXH-CST V/v tiếp nhận KCB đối với thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH2018-03-12298/BHXH-CST V/v tiếp nhận KCB đối với thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH
297/BHXH-CST V/v thực hiện cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH2018-03-12297/BHXH-CST V/v thực hiện cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH
467/UBND-VP V/v cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã đồng bộ2018-01-17467/UBND-VP V/v cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã đồng bộ
252/CTr-BHXH Chương trình công tác thông tin, truyền thông năm 20182018-02-28252/CTr-BHXH Chương trình công tác thông tin, truyền thông năm 2018
253/KH-BHXH Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ2018-02-28253/KH-BHXH Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ
Thống kê địa chỉ các điểm thu, nhân viên đại lý thu trên địa bàn tỉnh BRVT0000-00-00Thống kê địa chỉ các điểm thu, nhân viên đại lý thu trên địa bàn tỉnh BRVT
4831/LĐTBXH-BHXH Vv vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH2017-11-174831/LĐTBXH-BHXH Vv vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH
79/TB-BHXH Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN và lãi suất áp dụng đối với BHXH tự nguyện2018-01-1779/TB-BHXH Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN và lãi suất áp dụng đối với BHXH tự nguyện
28/TB-BHXH Thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 2018 và lãi suất chậm đóng BHYT2018-01-0528/TB-BHXH Thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 2018 và lãi suất chậm đóng BHYT
1366/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2018 2017-11-081366/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2018
Danh sách các đơn vị cố tình không trả nợ đề nghị đưa lên hương tiện thông tin đại chúng2017-12-26Danh sách các đơn vị cố tình không trả nợ đề nghị đưa lên hương tiện thông tin đại chúng
1556/TB-BHXH Thông báo v/v thay đổi tên miền truy cập cổng thông tin điện tử2017-12-251556/TB-BHXH Thông báo v/v thay đổi tên miền truy cập cổng thông tin điện tử
1539/TB-BHXH Thông báo v/v tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, tiền lương làm căn cứ đóng và mức lương tối thiểu vùng2017-12-181539/TB-BHXH Thông báo v/v tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, tiền lương làm căn cứ đóng và mức lương tối thiểu vùng
58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội2014-11-2058/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội
46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế2014-06-1346/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
1486/TB-BHXH V/v thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn2017-12-061486/TB-BHXH V/v thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn