Văn bản mới


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
79/TB-BHXH Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN và lãi suất áp dụng đối với BHXH tự nguyện2018-01-1779/TB-BHXH Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN và lãi suất áp dụng đối với BHXH tự nguyện
28/TB-BHXH Thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 2018 và lãi suất chậm đóng BHYT2018-01-0528/TB-BHXH Thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 2018 và lãi suất chậm đóng BHYT
1366/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2018 2017-11-081366/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2018
Danh sách các đơn vị cố tình không trả nợ đề nghị đưa lên hương tiện thông tin đại chúng2017-12-26Danh sách các đơn vị cố tình không trả nợ đề nghị đưa lên hương tiện thông tin đại chúng
1556/TB-BHXH Thông báo v/v thay đổi tên miền truy cập cổng thông tin điện tử2017-12-251556/TB-BHXH Thông báo v/v thay đổi tên miền truy cập cổng thông tin điện tử
1539/TB-BHXH Thông báo v/v tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, tiền lương làm căn cứ đóng và mức lương tối thiểu vùng2017-12-181539/TB-BHXH Thông báo v/v tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, tiền lương làm căn cứ đóng và mức lương tối thiểu vùng
58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội2014-11-2058/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội
46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế2014-06-1346/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
1486/TB-BHXH V/v thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn2017-12-061486/TB-BHXH V/v thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn
1422/KH-BHXH Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"0000-00-001422/KH-BHXH Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 20172017-09-18
9955/UBND-VP V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH cho người tham gia0000-00-009955/UBND-VP V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH cho người tham gia
Hệ thống các văn bản hướng dẫn quy trình quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và cấp mã số BHXH0000-00-00Hệ thống các văn bản hướng dẫn quy trình quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và cấp mã số BHXH
1217/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của BHXH tỉnh BRVT0000-00-001217/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của BHXH tỉnh BRVT
1162/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho đối tượng do tổ chức BHXH đóng0000-00-001162/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho đối tượng do tổ chức BHXH đóng
1161/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT0000-00-001161/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
1105/BHXH-KTTN V/v khai thác, phát triển đối tượng; quản lý thu nợ0000-00-001105/BHXH-KTTN V/v khai thác, phát triển đối tượng; quản lý thu nợ
1103/BHXH-TNTKQ V/v giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH 2017-08-311103/BHXH-TNTKQ V/v giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH
1102/BHXH-QLT V/v một số điểm mới trong triển khai BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo QĐ số 595/QĐ-BHXH 2017-08-311102/BHXH-QLT V/v một số điểm mới trong triển khai BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo QĐ số 595/QĐ-BHXH
1099/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH2017-08-311099/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH