Văn bản mới

I. LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN

1. Quy trình Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

2. Quy trình Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

3. Quy trình Truy thu BHXH, BHYT, BHTN.

4. Quy trình Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.

5. Quy trình Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

6. Quy trình Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

 

II. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH BHYT

1. Quy trình Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Quy trình Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Quy trình Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Quy trình Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

III. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH BHXH

1. Quy trình Giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

2. Quy trình Giải quyết hưởng chế độ thai sản.

3. Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Quy trình Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

5. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu.

6. Quy trình Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

7. Quy trình Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

8. Quy trình Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã).

9. Quy trình Giải quyết hưởng chế độ tử tuất.

10. Quy trình Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về.

11. Quy trình Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng  thay đổi nơi cư trú.

12. Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg.

13. Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

14. Quy trình Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

15. Quy trình Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

16. Quy trình Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

17. Quy trìnhTruy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận.

 

IV. LĨNH VỰC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

Đang cập nhật / sửa đổi.

 

V. LĨNH VỰC CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

1. Quy trình Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995.

2. Quy trình Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.