Văn bản mới

 

STT

Đơn vị

Điện thoại liên hệ

1

Thành phố Vũng Tàu

(0254) 3570.128 - (0254) 3854.649

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Lan Anh.

Phó Giám đốc: Nguyễn Khánh

(0254) 3510.012

(0254) 3584457

2

Thành phố Bà Rịa:                 Fax: 3732 347

(0254) 3826.179 - (0254) 3732.347

 Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Loan

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tố Duyên

(0254) 3602.888

3

Huyện Châu Đức:          Fax: 3883 187

(0254) 3881.254 - (0254) 3883.187

Giám Đốc : Phạm Văn Nanh

Phó Giám đốc: Trần Quyền

(0254) 3883.187

4

Huyện Long Điền:         Fax: 3652 395

(0254) 3705.624 - (0254) 3862.444

Giám Đốc : Lâm Thị Xuân Mai

Phó Giám đốc : Lê Thị Yến Trinh

Phó Giám đốc: Ngô Minh Hải

(0254) 2215.563

5

Huyện Đất Đỏ:              Fax: 3688 240

(0254) 3688.240 - (0254) 3688.873

Giám Đốc : Bùi Sơn Miên

Phó Giám đốc: Đặng Anh Dũng

(0254) 3688.873

6

Huyện Xuyên Mộc:      Fax: 3875 268

(0254) 3874.025 - (0254) 3875.268

Giám đốc : Nguyễn Văn Đức

Phó Giám đốc: Lê Trần Nam

(0254) 3773.557

7

Huyện Thị xã Phú Mỹ:      Fax: 3876 374

(0254) 3893.785 - (0254) 3922.679

Giám đốc : Nguyễn Viết Dương

Phó Giám đốc: Phạm Văn Hạnh

(0254) 3876.374

8

Huyện Côn Đảo:         Fax: 3830 427

(0254) 3830.247 - (0254) 3830.427

 Giám Đốc : Lưu Thị Ngọc Hoa

Phó Giám đốc : Trần Văn Diện

(0254) 3830.427