Văn bản mới

Ông Trần Duy Hưng | Giám đốc 

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác BHYT; Kế hoạch - Tài chính; giải quyết chế độ hưu trí; tai nạn lao động; công tác tuyên truyền; bảo vệ chính trị nội bộ và phòng chống tham nhũng.

- Phụ trách trực tiếp các Phòng: Kế hoạch - Tài chính; Giám định BHYT.

- Phụ trách BHXH thành phố Bà Rịa; BHXH huyện Côn Đảo.

- Điện thoại: (0254) 3570.275
 
Ông Trần Xuân Thu | Phó giám đốc  

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; hồ sơ thanh toán trực tiếp BHYT; Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng BHXH, BHYT; phát triển đối tượng, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN và công tác quốc phòng-an ninh.

- Phụ trách trực tiếp các Phòng: Cấp sổ, thẻ; Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; Khai thác và thu nợ.

- Phụ trách BHXH thành phố Vũng Tàu; BHXH huyện Đất Đỏ. 

- Điện thoại: (0254) 3570.274
 
Ông Đặng Hồng Tuấn | Phó giám đốc 

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Thu BHXH, BHYT, BHTN; Thanh tra-Kiểm tra; Công nghệ thông tin; Công tác pháp chế; Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh; làm nhiệm vụ phát ngôn của BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phụ trách trực tiếp các Phòng: Quản lý thu; Công nghệ thông tin; Thanh tra-Kiểm tra.

- Phụ trách BHXH huyện Châu Đức; BHXH huyện Tân Thành.

- Điện thoại: (0254) 3859.409
 
Ông Phạm Ngọc Sơn | Phó giám đốc  

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính; công tác chi lương hưu và trợ cấp BHXH; thẩm định việc chi trả chế độ BHTN; trợ cấp BHXH 1 lần; chế độ ốm đau, thai sản; chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; tổng hợp và quản trị văn phòng.

- Phụ trách trực tiếp các Phòng: Tổ chức cán bộ; Chế độ BHXH; Văn phòng.

- Phụ trách BHXH huyện Long Điền; BHXH huyện Xuyên Mộc.

- Điện thoại: (0254) 3622.633