Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

Tin chuyên ngành

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Công bố quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Công bố quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành

Ngày 4-6, BHXH tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định số 585/QĐ-BHXH ngày 18-5-2018 của Giám đốc BHXH tỉnh thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về việc đóng..

Ảnh hoạt động

Slider 01
Slider 02